Scouting tradities

installatie

De installatie is een gezellige ceremonie waarmee een groep je verwelkomt. Vanaf de installatie mag de ScoutingDas van Scouting Bladel worden gedragen bij het uniform. De installatie gaat bij veel speltakken vergelijkbaar te werk. Een van de leiding staat tegenover de geïnstalleerde en maakt een symbool met de handen. Vervolgens worden de wet en belofte van Scouting Nederland opgenoemd. De geïnstalleerde zegt deze na.

Scouting belofte

De Scouting belofte wordt opgelezen tijdens de installatie van leden bij een nieuwe speltak.Het staat symbool voor de mentaliteit en gedragregels bij Scouting. De betekenis van een dergelijke belofte is dat Scouts elkaar en anderen helpen waar nodig.

"Ik beloof,
mijn best te doen
een goede bever te zijn.
Samen te spelen en samen te delen."
"Ik beloof,
mijn best te doen
een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen."
"Ik beloof,
mijn best te doen
een goede scout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen
het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op mij rekenen."
"Ik beloof,
mijn best te doen,
een goede explorer te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen
het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten,
door zo goed mogelijk om te gaan
met de middelen die mij ter beschikking staan.
Jullie kunnen op mij rekenen."
Ik beloof,
mijn best te doen
een goede pivo te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen
het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten,
door zo goed mogelijk om te gaan
met de middelen die mij ter beschikking staan.
Ik wil ontdekken op welke manier
ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving,
zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.
Ik beloof,
mijn best te doen
in mijn rol een goede bijdrage te leveren aan Scouting.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik doe mijn best
een bijdrage te leveren aan de samenleving,
zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.
"Ik beloof,
mijn best te doen
een goede leiding te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn
en jullie stimuleren in je ontwikkeling.
Ik wil dit samen met de andere leiding doen.
Jullie kunnen op mij rekenen."

scouting wet

De Scouting wet bestaat uit een aantal positieve regels die zijn bedoeld als uitgangspunt voor wat wordt verwacht van een Scout. Klik op een van de speltakken om de Scouting wet te bekijken die van toepassing is vanaf die leeftijd.

"Ik ben een bever.
Wat bevers doen,
doen we samen."
Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.
Een scout trekt er samen met anderen op uit
om de wereld te ontdekken
en deze meer leefbaar te maken.
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur.
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.

uniform

Leden van Scouting dragen een uniform. Daardoor zijn Scouts herkenbaar over de hele wereld. Op het uniform kunnen insignes worden aangebracht. Hieronder is weergegeven welke insignes waar op het uniform horen.

insignes

Een insigne is een teken op het uniform waardoor andere mensen een bepaalde eigenschap kunnen herkennen. Dit is bijvoorbeeld herkomst, deelname aan een evenement, het beheersen van een vaardigheid, kwalificaties of een teken van waardering (kaderleden).

Leden van Scouting Bladel krijgen eenmalig drie insignes: een installatieteken van Scouting Nederland, een groepsnaambandje van Scouting Bladel en vierjaarlijks een nieuw speltakteken.

Vaardigheidsinsignes kunnen worden verdiend indien wordt aangetoond dat Scouting vaardigheden voldoende worden beheerst. Groepen kunnen ervoor kiezen om een periode te werken aan een specifieke vaardigheid, waarmee een insigne kan worden verdiend. Daarnaast kunnen evenementenbadges worden verdient door deelname aan een evenement.

landelijke en regionale tekens

installatieteken
Scouting Nederland
regioteken
Zuidoost-Brabant

vaardigheids insignes

Klik op een speltak om te bekijken welke vaardigheidsinsignes daar kunnen worden verdiend.